De advocaten van Frankrijk online!


Van verval - Definitie-van - juridisch Woordenboek


Het 'verval' van een recht is, is het feit van het niet kunnen krijgen van de erkenning in de rechtbankenDus als in een contract van lening is er een vergoeding door de splitsing van de schuld en dat een clausule opvoert dat in geval van niet-betaling van een enkel looptijd, de kredietnemer zullen worden beroofd van de termijn na een formele ingebrekestelling bleef zonder effect, dit betekent dat, als gevolg van haar nalatigheid, kan de schuldenaar heeft het recht verloren om ons bevrijden van termijnen op de data bepaald in de overeenkomst. Het totaal van alle nog verschuldigde sommen op de datum van verzuim onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zijn en in zijn geheel. De Nationaliteit Code zorgt voor een verval van de franse nationaliteit en van het burgerlijk Wetboek bepaalt dat in bepaalde omstandigheden van de ouders of één van hen kan zich beroofd van het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. We zullen toevoegen, als een gekozen voorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom, dat het Hof van cassatie heeft geoordeeld (Com. veertien maart, BICC nr augustus) dat door toepassing van artikel L, de leden een en twee b, van het wetboek van intellectuele eigendom, is waarschijnlijk te frustreren het verval van rechten van een eigenaar van een handelsmerk, het gebruik van het merk in een gewijzigde vorm, die doen niet af aan het onderscheidende karakter. Het doet er weinig in dit opzicht, de gewijzigde markering in de vorm die wordt uitgevoerd op het merk waarvan de intrekking wordt aangevraagd, heeft zich geregistreerd.