Landgoed met een: wie erft. Belangrijke Momenten — Belfius

De regels van het erfrecht toegekend aan de nakomelingen en de langstlevende echtgenoot (te reserveren) een minimaal deel van de nalatenschap (de reserve). Maar, door een (holografisch, notariële of internationaal) de overledene kan beschikken over het resterende deel (het bedrag dat beschikbaar is) in het voordeel van de ene of de andere erfgenaam een legaat aan een goed doel, een humanitaire organisatie. Een mondelinge zal verstoken van enige waarde is. Om geldig te zijn, moeten de persoonlijke wensen van de overledene De laatste was in staat om vast gedurende zijn leven verschillende testamenten. In dit geval, tenzij herroepen, alle hebben