De viering van het huwelijk

Het burgerlijk huwelijk is het wettige verbintenis van twee personen De woonplaats is de plaats waar de bruidegom is geïnstalleerd, hetzij tijdelijk, hetzij periodiek, zodat het huis is de plaats van zijn hoofdvestiging De echtgenoot kan hebben: Goed om te weten: de wet van de modernisering van de justitie van de Xxi eeuw, de achttiende dag van November in machtigt de burgemeester toe te wijzen aan de viering van het huwelijk van een gemeentelijk gebouw, andere dan die van de gewone huis, gelegen op het grondgebied van de gemeente. De viering van het huwelijk vindt plaats aan het einde van