De opening van de rekening en rechtspersoon — Proefschrift

De bankrekening kan worden gedefinieerd als een tabel of een ander document van de kredieten en schulden tussen een bankier en zijn cliënt (art van het wetboek van koophandel). Daarom is het een boekhoudkundig document waarin de tracks van de activiteiten uitgevoerd door de klant in zijn relatie met een kredietinstelling. De rekeningen zijn onderworpen aan de gewone regels. Dit is niet om te zeggen dat alle bancaire transacties beheerst door één gemeenschappelijke rekening. De praktijk bank kent de verschillende rekeningen van de aard van ongelijksoortige is onderworpen aan specifieke regels: de lopende rekening te storten of een aantal speciale