Onafhankelijk medisch Deskundige die werkt als de medisch deskundigeEen persoon die lijden uit schade aan haar fysieke en of psychische, als gevolg van een ongeval of ziekte(s), en die moet, om te worden vergoed, of om zijn rechten doet gelden, moet beoordeeld worden door een medische expertise. Elk jaar, in België, enkele honderden duizenden mensen het slachtoffer worden van een ongeval als gevolg van letsel-en na-effecten meer of minder ernstig: naast tienduizenden patiënten zijn in de vraag, en het is niet zeldzaam, in onenigheid medisch met een sociale instelling (Onderlinge verzekering, het RIZIV, Dienst van de Gehandicapten, Beroepsziekten, Fonds, Fondsen van Medische Ongevallen).

Te informeren enige slachtoffer van zijn recht om te worden verdedigd op het plan van de medische beoordeling van de persoonlijke letsels en of andere handicap, door een eigen deskundige van de raad, ook wel arts van het gebruik, van welke hij heeft de vrije keuze. Dit lijkt elementair, maar vanwege het ontbreken van informatie, is het gebruikelijk om te zien slachtoffers zonder arts raad van bestuur schoon. In Frankrijk, van de wet»zogenaamde Badinter», vereist verzekeraars in kennis te stellen van enige slachtoffer van dit recht door middel van een vak goed zichtbaar.

Helaas is dit nog niet het geval is met ons, dat ontneemt het slachtoffer van enkele vitale informatie

Het is van essentieel belang te verdedigen van de belangen van een slachtoffer van een ongeval, omdat deze in tegenstelling tot die van de verzekeraar moet vergoeden hem. Om te kunnen worden in een egalitaire relatie, dat is te zeggen,»het speelveld»op welke manier kunnen we zeggen dat dit noodzakelijk is.

In andere woorden, het doet accepteer nooit een expertise door de enige arts van de verzekeringsmaatschappij

Zo snel mogelijk, het slachtoffer moet gebruik maken van haar eigen deskundige, net als alternatief van het risico van een significante onder-een evaluatie van zijn blessure. Dit principe geldt ook voor de tegeldemaking van de rechten van de patiënten in een geschil over een medische beslissing genomen door een sociale instelling. In feite, een paar slachtoffers zijn op de juiste wijze en adequaat op de hoogte gesteld van de procedure die moet worden gevolgd op de medico-legal na het ongeval. Dus wanneer ze systematisch opgeroepen naar het kantoor van de medical officer van de verzekeringsmaatschappij dat heeft te vrijwaren, de meeste gaan er zonder hulp en zonder eerst overleg met hun medische deskundige, omdat ze niet hebben. Te vaak, helaas, het is daarom op basis van deze eenmalige en unieke medische expertise eenzijdige gemaakt bij de aanvraag en de door de medical officer van de verzekeraar die dient te betalen, die worden berekend de vergoeding, die is helemaal niet eerlijk