De advocaten van Frankrijk online!


Lichamelijk letsel: verklarende Woordenlijst en definitie - Previssima


Een lichamelijk letsel is interne schade (ex: het breken van de arm) of externe (bijvoorbeeld: een wond)De rechters toegeven dat persoonlijk letsel kan ook worden psychische (bijvoorbeeld: het trauma van een moord of ontvoering). Wanneer een lichamelijk letsel heeft een bepaalde datum en dat is te bereiken door het feit of ter gelegenheid van de werkzaamheden zal worden gekwalificeerd letsel op de werkplek. Elke reproductie, herhaling, of verkoop van alle of een deel van de inhoud, sansl express toestemming van de vennootschap Previssima, is verboden. De informatie gepubliceerd op Previssima (off-forum, opmerkingen en directory) worden gecontroleerd door een service juridiquespécialisé. Echter, Previssima niet garant voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze gegevens Het gebruik van de informatie en inhoud die beschikbaar is op de site niet kan gaan van de verantwoordelijkheid van Previssima.