De advocaten van Frankrijk online!


De betwisting van een Bestuurlijke Boete Model


Dit document kunt u om de uitdaging van een Bestuurlijke Sanctie is de Gemeentelijke (BAG) in geval van overtreding van een gemeenschappelijke regelingZodra de kennisgeving van de sanctie wordt ontvangen en volgens de lokale regelgeving, de dader heeft normaal gesproken een termijn van vijftien dagen te betwisten van de vermeende feiten tegen hem. Het is ook mogelijk om te worden bijgestaan of vertegenwoordigd door een raad, en zijn dossier raadplegen. Zodra het document is ingevuld en ondertekend een brief, de dader dient u alle relevante bewijsstukken sturen alles door een aangetekende brief gericht aan de ambtenaar gemeentelijke bevoegdheid. In het geval van een geschil gedeeltelijk van de boete, de overtreder betaalt de onbetwiste gedeelte (ongetwijfeld door tijdig om te voorkomen dat het uitvoeren van de rente op dit bedrag. Tenslotte, volgens de definitieve beslissing van de ambtenaar van de gemeente de procedure zal worden gesloten, of de boete bevestigd, laat de keuze aan de dader om de beslissing in beroep bij de rechter. U vult een formulier in Het document is geschreven in de voorkant van uw ogen als voor uw antwoorden.